Index

Cool Timeline

1787
1787-01-01

Joseph Schaffer/Peter Schaffer: Bratislava (Die Königliche Freystadt Presburg in Ungarn)

Joseph Schaffer/Peter Schaffer: Bratislava (Die Königliche Freystadt Presburg in Ungarn)

100

1787, Joseph Schaffer/Peter Schaffer: Die Königliche Freystadt Presburg in Ungarn, kolorovaný lept vľavo dole "Nach der Natur gezeichnet und gestochen von Joseph und Peter Schaffer 1787"; dole v strede: "Die Königliche Freystadt Presburg / in Ungarn // Vue de Presbourg Ville libre Royale / d'Hongrie. // Cum Priv. S.C.M. // in Wien bei Artraia Comp." K najreprezentatívnejším vedutám konca 18. storočia patrí pohľad na mesto z juhu od autorskej súrodeneckej dvojice Josepha a Petra Schafferovcov z roku 1787. Túto tradíciu svojím pohľadom na Prešporok zo severu predĺžil až do roku 1820 domáci tvorca Jozef Anton Lántz. Katalogizované GMB, C7213

31.2
CZ
1790852000003220027
1787-Joseph Schaffer/Peter Schaffer: Bratislava (Die Königliche Freystadt Presburg in Ungarn)-Slovakika
K prodeji
www.posam.cz/artwork/bratislava/bratislava-2_VL_BP.jpg
false
1835
1835-01-01

Cisár František I. žehná svojho syna Ferdinanda I. Dobrotivého pred jeho korunováciou

Cisár František I. žehná svojho syna Ferdinanda I. Dobrotivého pred jeho korunováciou

500

1835, Hauptmomente aus dem Leben Sr. Majestät Franz 1. Kaisers von Oesterreich, apostol. Königs. Franz I. signet Ferdinand den V. vor dessen Krönung zum jüngeren Könige von Ungarn am 28ten. September 1830 E VITA FRANCISCI I. IMPERATORIS AUSTRIAE REGIS APOSTOLICI. Franciscus Imperator, filio suo primogenite Ferdinando V. ante ejus coronationem publice benedicit, Posonii die 28va Septembris 1830 litografia, rozmer listu 42,5 x 54,5 cm Litografia Franza Wolfa podľa predlohy Johanna Baptistu Hoechleho zo série „Hlavné momenty v živote Jeho Veličenstva Franza I.“; vydané vo Viedni v roku 1835, Ged. bei Mannsfeld & Comp. in Wien, 1830-1836 Cisár František I. žehná svojho prvorodeného syna arcivojvodu Ferdinanda I. Dobrotivého pred jeho korunováciou za uhorského kráľa Ferdinanda V. 28. septembra 1830 v Bratislave. Cisár sedí pod baldachýnom, na ľavej strane chrámu sv. Martina v Pressburgu, vedľa neho cisárovná Karoline Auguste, pred ním je kľačiaci arcivojvoda; vysoký oltár so sochami Georga Raphaela Donnerasú vidieť napravo.

69.1
CZ
1790852000003222002
1835-Cisár František I. žehná svojho syna Ferdinanda I. Dobrotivého pred jeho korunováciou-Slovakika
K prodeji
www.posam.cz/artwork/bratislava/bratislava-3_VL_BP.jpg
false
1850
1850-01-01

Zelinka – Bratislava (Pressburg)

Zelinka - Bratislava (Pressburg)

100

1850, xylografia, kreslil Ferdinand Zelinka, William Henry Bartletta , značené vpravo dole F. Zelinka lith. , vľavo dole C.W. Medau in Prag, v strede dole Pressburg Vydal Carl Wilhelm Medau v Praze, katalogizované GMB C1782 Carl Wilhelm Medau (narozen 1791 ve Štětíně) se vyučil tiskařem. Roku 1813 přišel do Litoměřic, kde získal místo faktora v tiskárně Františka Karla Laubeho. Po Laubeho smrti se 15. 11. 1816 oženil s vdovou po něm Elisabethou, a stal se tak spolumajitelem celého podniku, který postupně rozšířil i do Prahy.

31.2
CZ
1790852000003220010
1850-Zelinka - Bratislava (Pressburg)-Slovakika
K prodeji
www.posam.cz/artwork/bratislava/bratislava-1_VL_BP.jpg
false